Σύνοψη του Έργου

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την παρακολούθηση της κινητικής αποκατάστασης συνδυάζοντας τεχνολογίες Εικονική/Επαυξημένη Πραγματικότητα (VR/AR) και Μηχανική Μάθηση. Το έργο απευθύνεται σε αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό, σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα, και σε ασθενής με πληγίες. Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή εξατομικευμένης γνώστης από ευφυές πληροφοριακό σύστημα κατά την διάρκεια της

Σύνοψη του ΈργουRead More »

Ανακοίνωση έναρξης του έργου με κωδικό ΗΠ1ΑΒ-00255, τίτλο «Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας», και ακρωνύμιο IMPROVE την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018.