ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ. (PDF)