Ανακοίνωση Εναρκτήριας Συνάντησης

Ανακοίνωση έναρξης του έργου με κωδικό ΗΠ1ΑΒ-00255, τίτλο «Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας», και ακρωνύμιο IMPROVE την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018.