Σύνοψη του Έργου

Κύρια ιδέα

Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος για την παρακολούθηση της κινητικής αποκατάστασης συνδυάζοντας τεχνολογίες Εικονικής/Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR) και Μηχανικής Μάθησης.

Το έργο απευθύνεται σε

  • αθλητές οι οποίοι υπέστησαν κάποιο τραυματισμό,
  • σε ηλικιωμένους με κινητικά προβλήματα και έλλειψη ισορροπίας.
  • Θα επικεντρωθεί κυρίως στα κάτω άκρα.

Η ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή γνώσης από πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα καταγράψει χαρακτηριστικά κίνησης από ομάδες φυσιολογικών ατόμων (controls) με σκοπό την τυποποίηση της κινητικής κατάστασης ανά ομάδα.

Η κινητική κατάσταση των ασθενών θα συσχετίζεται με τις τυπικές κινήσεις σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, με σκοπό την συνεχή εξατομικευμένη αξιολόγηση τους.